WISKUNDE 

 

 

Graad 11 

Vraestel 1: Algebraïese uitdrukkings, vergelykings en ongelykhede, eksponente, aard van wortels, funksies (grafieke), finansiële wiskunde, getalpatrone, waarskynlikheid

Vraestel 2: Analitiese meetkunde, trigonometrie, statistiek, euklidiese meetkunde

Graad 12

Vraestel 1: Rye en reekse, funksies en inverse, finansiële wiskunde, res- en faktorstelling, differensiaalrekening, waarskynlikheid

Vraestel 2: Analitiese meetkunde, trigonometrie, statistiek