REKENINGKUNDE GR 9 (USB still with cheques & PDF Bladsye)

Gevorderde Rekeningkunde

HOOFSTUK 1 : Hersiening van Graad 8 temas
HOOFSTUK 2 : Kredietverkooptransaksies en terugsendings – DJ, DAJ & Debiteuregrootboek
HOOFSTUK 3 : Kredietaankooptransaksies en terugsendings – KJ, KAJ & Krediteuregrootboek
HOOFSTUK 4 : Kontantbetalings uit die Kleinkas – Kleinkasjoernaal
HOOFSTUK 5: Volledige toepassings van al sewe hulpjoernale – KOJ, KBJ, DJ, DAJ, KJ, KAJ en KKJ
HOOFSTUK 6 : Opstel van Finansiële state
HOOFSTUK 7: Ontleding en vertolking van Finansiële state
HOOFSTUK 8: Hersiening

R900.00