REKENINGKUNDE GR 08 met tjeks USB

Gevorderde Rekeningkunde Gr 8 – rekeningkunde tutor in jou huis

HOOFSTUK 1 : Die aard en nut van Rekeningkunde

HOOFSTUK 2 : Basiese rekeningkundige begrippe en die rekeningkundige vergelyking

HOOFSTUK 3 : Grootboekrekeninge

HOOFSTUK 4 : Brondokumente en rekeningkundige kringloop

HOOFSTUK 5: Diensondernemings teenoor handelsondernemings

HOOFSTUK 6 : Kontantontvangstejoernaal, kontantbetalingsjoernaal, oorboeking en proefbalans

HOOFSTUK 7: Opstel van finansiële state

HOOFSTUK 8: Hersiening

R800.00