GR Gr 10 WERKBOEK

HOOFSTUK 1 Verduideliking en opsomming van rekeningkundige konsepte.
HOOFSTUK 2 Uitbreiding van kontanttransaksies asook die berekening van rente op vaste deposito en rente op lening.
HOOFSTUK 3 Die Algemene joernaal.
HOOFSTUK 4 Formele en informele boekhouding.
HOOFSTUK 5 Loon- en salarisjoernale.
HOOFSTUK 6 Regstelling van foute.
HOOFSTUK 7 Belasting op toegevoegde waarde. (BTW)
HOOFSTUK 8 Interne beheer en besigheidsetiek.
HOOFSTUK 9 Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk en jaareindprosedures.
HOOFSTUK 10 Begrotings
HOOFSTUK 11 Vervaardigingsondernemings
HOOFSTUK 12 Hersiening vir eindeksamen.

Plus 30 uur eksamenhersieningsoefeninge. Memo in die onderwysers gids.

R225.00