Gr 12 ONDERWYSERSGIDS

HOOFSTUK 1: Boekhouding van publieke maatskappye
HOOFSTUK 2: Hersiening om vordering te bepaal
HOOFSTUK 3: Ontleding en vertolking van bankversoeningstate en kontrolerekeninge
HOOFSTUK 4: Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
HOOFSTUK 5: Kontrole oor vaste bates en voorraad
HOOFSTUK 6: Besigheidsetiek en interne ouditering
HOOFSTUK 7: Vervaardigingsondernemings
HOOFSTUK 8: Geprojekteerde inkomstestaat en kontantbegrotings
HOOFSTUK 9: Hersiening vir eindeksamen

Plus 30 uur eksamenhersieningsoefeninge memo

R320.00