5 – HERSIENING GR 12

TEMA  30 uur se vraestelle, antwoordstelle en memo – Graad 12 eksamen vraestel.
1. Maatskappye
2. Rekonsiliasies
3. BTW
4. Vaste bates en voorraad
5. Vervaardiging
6. Begrotings
Memorandum

R150.00