3 – HERSIENING GR 10

TEMA 30 uur se vraestelle, antwoordstelle en memo – Gr 10 eksamenvraestel.

1. Boekhouprosedure
2. Regstelling van foute
3. BTW
4. Jaareindprosedure
5. Begrotings
6. Vervaardiging

Memorandum

R150.00