Wiskunde en Wetenskap

Wiskunde Gr 11 – 12

168 USB lesse wat alle temas in detail verduidelik

Graad 11 – Vraestel 1: Algebraïese uitdrukkings, vergelykings en ongelykhede, eksponente, aard van wortels, funksies (grafieke), finansiële wiskunde, getalpatrone, waarskynlikheid

Vraestel 2: Analitiese meetkunde, trigonometrie, statistiek, euklidiese meetkunde

Graad 12 – Vraestel 1: Rye en reekse, funksies en inverse, finansiële wiskunde, res- en faktorstelling, differensiaalrekening, waarskynlikheid

Vraestel 2: Analitiese meetkunde, trigonometrie, statistiek

Wiskunde Gr 8 & 9

Grondslag vir Gr 10 – 12

Wetenskap Gr 8 werkboek

Inleiding tot die natuurwetenskappe