Who are we?

Lucem Publishers was launched in 2007 with just 15 products in Afrikaans. We added the English books in 2008.

Presently we supply the following products:

EMS Grade 7

Economic Management Science Gr 7 Workbook

Economic Management Science Gr 7 Teachers Guide

Accounting Gr 8 to 12

 • Advanced accounting workbooks (Theory and exercises)
 • Advanced accounting teachers guides (Key)
 • Tests for teachers grade 8 to 12
 • Accounting posters (A1 wall charts)
 • e-Books at IT School Innovation
 • Examination revision books (with memo)
 • Accounting internet video lessons at School Accounting Made Easy
 • Accounting lessons on USB sticks

Mathematics

 • Gr 8 & 9 Mathematics (book) – foundation for up to Gr 12
 • Mathematics video lessons on USB flsah drive for Gr 11 & 12 – both papers. We distribute it for Ssir.co.za

Our video lessons is the answer if you want to achieve in accounting. Learners that use our video lessons have increased their marks with up to 40%.

The success of the Workbooks are based in the fact that learners systematically work through the syllabus. The absolute essence and core of each topic is discussed and practiced. Our books focus on exercises.

Our workbooks are available in English and Afrikaans in such a way that the page numbers in both books correspond exactly – it makes it very easy for duel medium schools to teach both Afrikaans and English in one class. All Workbooks and Teacher Guides are available in electronic format and teachers can use it with a data projector or a similar system.

Lucem is currently serving about 500 customers countrywide and in Namibia. These include rural schools, former model C schools, private schools, OER (IEB) schools, bookstores, individuals and persons giving extra accounting classes as well as homeschoolers.

Lucem Uitgewers is van stapel gestuur in 2007 met net 15 produkte in Afrikaans. Ons Engelse boeke is bygevoeg in 2008.

Tans lewer ons die volgende produkte:

EBW Graad 7

Ekonomiese Bestuurswetenskappe Gr 7 Werkboek

Ekonomiese Bestuurswetenskappe Gr 7 Onderwysersgids

Rekeningkunde Gr 8 tot 12

 • Gevorderde rekeningkundige werkboeke (Teorie en oefeninge)
 • Gevorderde rekeningkundige onderwysers gidse (Sleutel)
 • Toetse vir onderwysers Gr 8 – 12
 • Rekeningkunde plakkate (A1 muurkaarte)
 • e-Boeke by IT School Innovation
 • Eksamenhersieningoefeningsboeke (met memo)
 • Rekeningkunde video lesse beskikbaar by School Accounting Made Easy
 • Rekeningkunde lesse op USB stokkies

Wiskunde

 • Graad 8 & 9 Wiskunde (boek) – grondslag tot Gr 12
 • Wiskunde video lesse op USB stokkie vir Gr 11 & 12 – altwee vraestelle. Ons versprei dit namens ssir.co.za

Ons lesse is die antwoord vir die wat wil presteer in rekeningkunde. Leerders wat hierop inteken verbeter hulle punte met tot 40 %

Die sukses van die werkboeke is gebaseer op die feit dat leerders stelselmatig deur die leerplan werk. Die absolute essensie en kern van elke onderwerp word bespreek en toegepas. Ons boeke fokus op oefeninge.

Ons werkboeke is beskikbaar in Afrikaans en Engels op so ‘n manier dat die bladsynommers presies ooreenstem – dit maak dit baie maklik vir dubbel-medium skole om beide Afrikaans en Engels in een klas. Alle werkboeke en Onderwysergidse, is beskikbaar in elektroniese formaat en onderwysers kan dit gebruik met ‘n dataprojektor of ‘n soortgelyke stelsel.

Lucem lewer tans produkte aan 500 kliënte landwyd en in Namibia. Dit sluit in gemeenskap skole, voormalige model C-skole, privaat skole, OER (IEB) skole, boekwinkels, individue en persone wat ekstra rekeningkunde klasse sowel as tuisskolers.

Testimonials

 • "Mamma hierdie rek ding wat mamma vir my gekry het is letterlik die wonderlikste ding wat al ooit met my kon gebeur het. Ek is net spyt ek het dit nou eers. Hierdie ding is amazing!!!!!" Dankie, van 'n baie dankbare Mamma!

  Ma van 'n dogter in die koshuis
 • Begin met 55 %. Het goed gegaan met my dogter se Junie eksamen (95%) en nou met die rekord eksamen (96%). Graad 12 eindeksamen 93%.

  Maretha Kotzé
 • Ek kan nie glo hoe wonderlik jou produk is nie. Dit is so volledig en netjies agtermekaar en verstaanbaar. My seun skryf more en hy sê hy gaan vandag slegs deur van jou hersienings oefeninge werk. As ons net vroeër uitgevind het van jou goed sou die jaar soveel makliker gewees het. Dankie vir jou wonderlike produk en hulp vandag ek waardeer dit regtig baie

  Silvia van der Walt